• Vokaljakt – aktiv undervisning

  0

  Gjem vokalene vedlagt i filen, rundt i klasserommet eller på skolen. Hver vokal finnes i 5 forskjellige farger. La elevene gå på vokaljakt. Når de finner en vokal må de skrive vokalen inn i skjemaet. Det vi si at finner de en rød A må de skrive A med rød farge i ruten som binder A-raden og kolonnen med rød farge. Fint for å repetere skriving av vokalene samt gjenkjenning av bokstavene.

  kr29,00
  Legg til i handlekurv
 • Vokaler – oppgavehefte

  0

  Jobb med vokalene på ulike måter gjennom å bruke dette heftet som utgangspunkt. Fint til både introduksjon og repetisjon.

  kr29,00
  Legg til i handlekurv
 • Ting jeg liker å gjøre – meg og min identitet

  0

  I forbindelse med temaet «meg og min identitet» kan det være kjekt å bli kjent med sine egne preferanser. Hva liker elevene å gjøre på ulike steder og tidspunkter? Er det noen forskjeller avhengig av hvor og når de er? Eller liker de alltid å gjøre det samme? Til slutt får de også muligheten til å fortelle noe om hva de ikke liker å gjøre. Med blanke sider er det mulighet for både skriving og tegning, som gjør at oppgaven enkelt kan tilpasses flere nivåer.

  kr19,00
  Legg til i handlekurv
 • Forsk på epler – tverrfaglig utforsking

  0

  Bruk et eple som utgangspunkt for dybdelæring og tverrfaglig arbeid. Gi hver elev et eple og studer det på ulike måter ved å jobbe dere gjennom heftet. Se på farger, form, høyde, omkrets, stilker og frø, før dere jobber dere videre inn i sansene verden og vurderer hvilke adjektiver som passer for å beskrive eplet. Til slutt kan elevene skrive og tegne om eplet og andre frukt.

  kr39,00
  Legg til i handlekurv
 • Fra ord til setninger – skriveoppdrag

  0

  Skriv setninger med ordene som er angitt på bildene. Alle ordene må være med. Fin øvelse for å øve på å skrive hele setninger fremfor enkeltord, og også en god måte å trene på å koble ord sammen på. 12 kort med bilder.

  kr29,00
  Legg til i handlekurv
 • Digitalt fotspor, nettvett, undervisningsopplegg, oppgaveark, skole

  Digitalt fotspor

  0

  Gjør elevene bevisste på sitt eget digitale fotspor ved å la de reflektere over hvordan de er presentert på nettet, hva de gjør for å sikre eget personvern, etc. En fin øvelse i arbeid med digital dømmekraft.

  kr0,00
  Legg til i handlekurv
 • Setning, bygg setninger, setningsrot, oppgaver, undervisning, norsk skole, oppgaveark

  Setningsrot

  0

  Øv på setningsstruktur med disse oppgavene. Elevene skal klippe ut ordene og lime de på rett sted, lik at setningen gir mening. Når de er ferdige skal de tegne et bilde til setningen, og til slutt skrive setningen for hånd på linjen under. I tillegg til å øve på setningsstruktur åpner oppgavene for å trene begrepsforståelse, da elevene også må forstå hva de har lest for å kunne tegne et bilde til setningen. Oppgavene er også laget slik at elevene hver gang kan bevisstgjøres på stor bokstav og punktum 🙂 Med andre ord både lesing, skriving og grammatikk.

  kr49,00
  Legg til i handlekurv
 • Fortelling, refleksjon, refleksjonskort, undervisning, skole, eventyr, faktatekst

  Fortelling – refleksjonskort

  0

  Disse kortene kan brukes på flere måter. For eksempel kan du lime de på ispinner og trekke de i samling, du kan henge de opp rundt i klasserommet og la elevene gå rundt og svare på de ulike spørsmålene, eller bruke de på andre måter. Tanken er i hvert fall å få elevene til å reflektere over innholdet, karakterene og strukturene i historier, bøker og andre fortellinger de selv leser eller som leses for dem.

  kr0,00
  Legg til i handlekurv
 • undervisningsopplegg, undervisningsmateriell, utskrift, oppgaver, skole, undervisning, lesing, leseopplæring, lese, lesefinger, laminert, lær å lese, begynneropplæring

  Lesefinger

  0

  Print ut disse arkene, laminer de og klipp ut. La elevene bruke det som lesefinger når de leser 🙂 Da blir det plutselig litt morsommere å lese.

  kr0,00
  Legg til i handlekurv
 • undervisningsopplegg, undervisningsmateriell, utskrift, oppgaver, skole, undervisning, skriveopplæring, skriving, skrivetrening, si, stav, skriv, ord, korte ord

  Si, stav, skriv

  0

  Tanken bak disse oppgavene er å gjøre elevene bevisste på at man må lytte ut hver eneste lyd i et ord for å stave det. Først skal de se på bildet og si ordet, så skal de sette ring rundt riktig første, midterste og siste bokstav i ordet. Til slutt skal de skrive ordet rett. På denne måten får de jobbet både muntlig, de får repetert bokstavene og forskjellen på de, og de får skrivetrening. Passer perfekt i begynneropplæringen og i arbeidet med å lytte ut lyder i korte ord.

  kr39,00
  Legg til i handlekurv
 • undervisningsopplegg, undervisningsmateriell, utskrift, oppgaver, skole, undervisning, lesepyramide, leseopplæring, lesing, lesetrening, øv på å lese, korte ord, lesemester, begynneropplæring

  Lesepyramider

  0

  Øv på å lese sammen med elevene ved å ta for dere en og en lyd i ordet på tur, ved å bruke disse lesepyramidene. Til slutt kan elevene prøve å matche ordet med korrekt bilde.

  kr49,00
  Legg til i handlekurv
 • undervisningsopplegg, undervisningsmateriell, utskrift, oppgaver, skole, undervisning, leseopplæring, tre på rad, høyfrekvente ord, lesing, skriving, skriveopplæring, tictactoe

  Tre på rad – høyfrekvente ord

  0

  La elevene spille tre på rad, men istedenfor å skrive X og O som i det klassiske spillet skal de skrive høyfrekvente ord. Vær gjerne konsekvent på at de skal lese ordet hver gang de har skrevet det, slik at de får øvelse i både lesing og skriving av høyfrekvente ord. Når elevene har spilt en runde kan de få det samme arket om igjen, men bytte roller, eller de kan få et nytt ark.

  kr49,00
  Legg til i handlekurv