Klasserommet

closeup photo of assorted color alphabets

Bokstavinnlæring og alfabet

jul 12, 2024

Bokstavinnlæring er grunnlaget for å utvikle lese- og skriveferdigheter hos barn. Gi elevene muligheten til å bli kjent med hver…

Fra lyder til ord

Fra lyder til ord

mai 16, 2024

Leseutviklingen for barn på 1.-7. trinn begynner ofte med å forstå sammenhengen mellom bokstavlyder og ord. Dette temaet, “Fra lyder…

Rim og rytme

Rim og rytme

mai 15, 2024

Rim og rytme spiller en sentral rolle i utviklingen av barns språkforståelse og leseferdigheter. Dette temaet, “Rim og rytme”, utforsker…

Stavelser

Stavelser

mai 15, 2024

Forståelse av stavelser er en viktig komponent i barns lese- og skriveutvikling. Temaet “Stavelser” fokuserer på å lære elevene hvordan…