Tallinje og tallmønster-gammel

tallinje, tallkjede, lenke av tall, tall fra 0-9, sifre

Egne produkter

Viser alle 2 resultaterAnbefalte ressurser av andre


Tallinjer med mengde

Av: Teaching Funtastic

Tallinjer til pulten som viser både tall og mengde på flere måter.


Tallinjerace

Av: Teaching Funtastic

Oppgavekort til addisjon og subtraksjon på tallinje.


Tallinjer 0-100

Av: Pedly

Tallinjer med tallene fra 0-100.


Tallinjer 0-60

Av: Pedly

Tallinjer med tallene fra 0-60.


Tallinjer med søte motiv

Av: Undervisnings-metoder

Fine tallinjer med tallene fra 0-20.


Redigerbare tallinjer

Av: Laerings-aktiviteter

Stor redigerbar tallinje til å legge på gulvet eller henge på veggen.


Tallinjer til pluss og minus

Av: Laerings-aktiviteter

Et godt verktøy for å jobbe med addisjon og subtraksjon på tallinje.


Tomme tallinjer oppgaveark

Av: LaerMed-Lyngmo

Oppgaveark med blanke felter til å fylle inn tall.


Tallinje-plansjer

Av: Salaby

Tallinjer med ulikt antall hopp i mellom tallene (f.eks. 10 og 10, 5 og 5, etc.)


Utregning på tallinje

Av: DeMagiske-Tallene

Addisjon- og subtraksjons-oppgaver på tallinje.


Stor tallinje til veggoppheng

Av: Teaching Funtastic

Stor tallinje som kan henges på veggen eller brukes til andre aktiviteter.


Tallinje 1-20 med regning

Av: Frk Storbakken

Addisjon-oppgaver på tallinje.


Pluss og minus på tallinje

Av: Laerings-aktiviteter

Addisjon- og subtraksjons-oppgaver på tallinje.

Apper og nettsteder


Number Line


Matte-oppgaver tallinje


Numbers to 10


Count by 100s


Tallmønstre – Salaby


Tall på linje – Salaby


Tallinje oppgaver


Matte-mesteren oppgaver

Video og lyd

https://www.youtube.com/watch?v=LWhilI-Fh-Ahttps://www.youtube.com/watch?v=WG5CukKfJDghttps://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

6-2 på tallinje


0,25 på en tallinje

Kreativt og utforskende


Menneskelig tallinje

Hentet fra: ProudToBePrimary

Lag tallinje på gulvet og gi elevene regnestykker de skal løse. Bruk tallinjen aktivt sammen med elevene ved å hoppe dere bortover tallinjen for å finne svaret på regnestykkene.


Mengdelinje

Hentet fra: DaysWithGrey

Lag en tallinje på gulvet og la elevene bruke sko eller andre objekter for å angi mengden til tallene på tallinjen. Dette er en fin måte å visualisere sammenhengen mellom tallene på tallinjen og mengder.


Rull videre

Hentet fra: MissGiraffesClass

Gi elevene to terninger. Be de skrive et tosifret tall med tallene de får på terningen (3 og 4 gir f.eks. 34 eller 43). Etterpå skal de skrive tallene som kommer etter det tallet de har fått. 34 gir f.eks. tallfølgen 35, 36, 37, osv. Avgjør på forhånd hvor mange tall elevene skal skrive.

Tall i rekkefølge

Hentet fra: ApplesAndBananas-Education

Nyttig aktivitet for å trene på tallforståelse. Gi elevene kort med ulike heltall, desimaltall, brøker, prosenter, regnestykker, osv. Oppgaven er å legge kortene i rett rekkefølge (eller å plassere de på en tallinje). Dette er en gylden mulighet for å snakke om hvordan man kan knytte brøk til tall, eller andre former for utregninger som elevene øver på.


Tom tallinje

Hentet fra: ssww

Vis elevene en tom tallinje (f.eks. heng den på veggen/teip den på gulvet). Plasser noen tall på tallinjen, som f.eks. 0, 50 og 100. Gi elevene andre tallkort (mellom de to tallene du har valgt (0-100 i dette tilfellet)). Be elevene plassere tallene på tur, omtrent der de tror de skal være. F.eks. skal 25 plasseres omtrent midt i mellom 0 og 50, etc. Fantastisk timing for å inkludere flere matematiske begreper og «snakke matte» med elevene gjennom aktiv deltakelse.


Minst til størst

Hentet fra: DoodleBugsTeaching

Gi elevene en bunke med tall og be de plassere tallene fra minst til størst. God trening for å øve på tallrekkefølge og tallmønstre.

Hvilket tall mangler?

Hentet fra: Alex Ramplin

Hvilket tall mangler i tallmønsteret? La elevene utforske med ulike tall og se hvordan tallmønstrene forandrer seg.


Tallrekkefølge

Hentet fra: Kerry

Gi elevene et utvalg av lekeballer med tall på. Be de legge tallene i rett rekkefølge og skrive ned tallfølgen. Spesielt populært om de får skrive på tavla.

Quiz til temaet


Tallinje


Tallinjer

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon


Legg inn en kommentar