Skriving-gammel

Skriving, undervisning, skole, blyant

Egne produkter

Viser 1–6 av 11 resultaterAnbefalte ressurser av andre


Historiebilder

Av: ActivityVillage

Søte bilder med tilhørende linjer for å skrive en fortelling til bildet.


Penskrift

Av: WebsInCloud

Øv på å skrive bokstavene pent med disse enkle skrive-oppgavene.


Skrivestartere

Av: Malimo

Gode skrivestartere for å inspirere til videre skriving.


Bildefortelling

Av: Undervisnings-metoder

En enkel mal til bildefortellinger med bilderute og linjer.


Samlepakke m/skrive-oppgaver

Av: Teaching Funtastic

Fine skriveoppgaver med ulike formål.


Bokstavark

Av: Dalabrekka

Repeter bokstavene med disse skrivearkene.


Sporings-oppgaver ord

Av: Dalabrekka

Enkle sporings-oppgaver med korte ord.


Sporings-oppgaver m/ bokstavhus

Av: Dalabrekka

Sporings-oppgaver med bokstavhus/ linjer.


Flere sporings-oppgaver m/bokstavhus

Av: Dalabrekka

Sporings-oppgaver med bokstavhus/ linjer.


Sporings-oppgaver setninger

Av: Dalabrekka

Øv på å skrive setninger.


Sporings-oppgaver D, Å og N

Av: Dalabrekka

Øv på bokstavene D, Å og N og ord med disse i seg.


Sporings-oppgaver T, V, K og Ø

Av: Dalabrekka

Øv på bokstavene T, V, K og Ø og ord med disse i seg.


Sporings-oppgaver B og Y

Av: Dalabrekka

Øv på bokstavene B og Y og ord med disse i seg.


Sporings-oppgaver G og H

Av: Dalabrekka

Øv på bokstavene G og H og ord med disse i seg.


Sporings-oppgaver P og Æ

Av: Dalabrekka

Øv på bokstavene P og Æ og ord med disse i seg.


Sporings-oppgaver J

Av: Dalabrekka

Øv på bokstaven J og ord med denne i seg.

Skriv setninger

Av: Dalabrekka

Les korte tekster og skriv de inn til rett bilde.


Sporings-oppgaver høyfrekvente ord

Av: Dalabrekka

Øv på å skrive ordene jeg, meg, deg, seg, det, den, med, hvem, hva og hvor.


Sporings-oppgaver diftonger

Av: Dalabrekka

Penskriftsoppgaver med diftongene.


Diftonger i setninger

Av: Dalabrekka

Øv på å bruke diftongene i ord og setninger.


Skriv enkle ord

Av: Dalabrekka

Penskriftsoppgaver knyttet til ordene er, her, der, oss, som, og selv.


Øv på ng-ord

Av: Dalabrekka

Skriv ord med ng-endinger.


Argument-erende skriving

Av: Maries Klasserom

Tren på å argumentere for en sak med disse fine skriveoppgavene.


Skilpadde-språk

Av: Miss Keliz

Gjør skrive-prosessen morsommere med skilpadde-språk (baklengs-skriving), inspirert av Roald Dahl.


Øvingshefte rettskriving

Av: Kartleggeren – Fagbokforlaget

Øv på rettskriving med dette heftet stappfullt med øvingsoppgaver.


Dobbelt konsonant hefte

Av: Dalabrekka

Ulike oppgaver til arbeid med dobbelt konsonant.

Rettskriving treningsleir

Av: Teaching Funtastic

Aktive og kreative undervisnings-opplegg med rettskriving som tema.


Tren på KJ-lyden

Av: Teaching Funtastic

Øv på å kjenne igjen og å skrive ord med kj-lyd rett.


Skrivelekse

Av: 6.trinn.no

En god inspirasjon til en enkel måte å integrere skriving i leksene på.


Stavekort

Av: Teaching Funtastic

Flytt rundt på bokstavene slik at de former ordet som matcher med bildet.


Konsonant-forbindelser

Av: Teaching Funtastic

Lesetekster og elevhefter til 18 ulike konsonantforbindelser.


Lek med språket

Av: Teaching Funtastic

Jobb med språklig bevissthet for å styrke utviklingen av lese- og skrive-ferdigheter.


Setnings-labyrint

Av: Teaching Funtastic

Finn ut hva setningen skal være og skriv den nederst på arket.

Dobbelt-konsonant og tegnsetting

Av: Teaching Without Books

Et hefte om dobbelt konsonant og tegnsetting.


Skriv setninger

Av: Teaching Funtastic

Skriv, tegn og dobbeltsjekk at du har husket rettskrivings-reglene.


Tegnsettings-plakater

Av: Teaching Funtastic

Fine plakater med enkle forklaringer for de ulike tegnene. 


Tegnsettings-kort

Av: Arnesen’s

Plasser rett tegn til setningene. Hvilket passer best?

Apper og nettsteder


Skoleskrift


Kaleido – skriv m/støtte


Skrive-verktøy


Rett-skriving-test


Språkøving


Dobbel konsonant Kaleido


Dobbel konsonant Salto


Språklyder


Salaby – rettskriving

Bøker
Video og lyd

Kreativt og utforskende


Diverse skriveaktiviteter

Hentet fra: LuckyLittleLearners

Flere morsomme skriveaktiviteter for å øke skrivelyst og motivasjon i klasserommet.


Skriv i naturen

Hentet fra: MissingtoothGrins

Mange morsomme ideer til hvordan man kan bruke naturen i skrive-opplæringen.

 


Herm med vann

Hentet fra: CoffeecupsandCrayons

Skriv ting på bakken med kritt og la elevene gå over det med en våt pensel. Fint for å repetere å skrive bokstaver og korte ord.


Skriving uten blyant

Hentet fra: HappyToddlerPlaytime

Gjør skrivingen morsom og annerledes ved å skrive på andre måter enn ved å bruke blyant. Klikk på bildet for å få flere ideer til hvordan du kan gjøre det i ditt klasserom.


Punktsettings-figurer

Hentet fra: TheresJustOneMommy

Lag små punktsettingsfigurer sammen med elevene og bruk de på ulike måter. En morsom vri kan f.eks. være å lage en konkurranse der de skal holde opp rett tegn til setninger du viser på storskjerm.


Tegn-klistremerker

Hentet fra: CreativeFamilyFun

Skriv punktum, spørsmålstegn, komma, eller andre tegn på klistremerker. La elevene skrive setninger uten tegn, bytte ark og plassere rett tegn ved å klistre på rett merke.

Quiz til temaet


Hulter til bulter


Rettskriving


Rettskriving!


Å og OG


Norsk rettskriving


Rettskriving


Da og når


Rettskriving


Rettskriving

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon
Legg inn en kommentar