plassverdi, plassverdi tall, tall, tallet 16, tiere, enere, hundrere

Plassverdisystemet

Egne produkter

Viser det ene resultatet

Anbefalte ressurser av andre

Av: AlleKan-Undervisning

Video og lyd

Kreativt og utforskende

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon

Legg inn en kommentar