Plassverdisystemet-gammel

plassverdi, plassverdi tall, tall, tallet 16, tiere, enere, hundrere

Egne produkter

Viser det ene resultatetAnbefalte ressurser av andre


Posisjons-systemet

Av: AlleKan-Undervisning

Tallkort og leggebrett med sifre og mengdene 1, 10, 100 og 1000 for å arbeide med forståelse av plassverdi-systemet.


Oppgavekort posisjons-systemet 1

Av: Malimo

Oppgavekort med temaet «posisjons-systemet». Fine å bruke både i hel klasse og i mindre grupper.


Oppgavekort posisjons-systemet 2

Av: Malimo

Oppgavekort med temaet «posisjons-systemet». Fine å bruke både i hel klasse og i mindre grupper.


Oppgavekort plassverdi

Av: Malimo

Oppgavekort med temaet «plassverdi». Fine å bruke både i hel klasse og i mindre grupper.


Tallhus 100

Av: Spireserien

Tallhus til å jobbe med plassverdi-systemet.


Stigende tallrekkefølger

Av: De magiske tallene

Sorter tallene i stigende rekkefølge. Krever forståelse av plassverdi-systemet.


Tallhus 1000

Av: Mittlille-klasserom

Tallhus til å jobbe med plassverdi-systemet.


Hundrere, tiere og enere

Av: Nettelevens Laerings-ressurser

Hvor mange enere, tiere og hundrere er det i tallet? Ulike oppgaver.


Arbeidsark utvidet form 2 siffer

Av: Salaby

Skriv tallene på utvidet form. Tosifrede tall.


Arbeidsark utvidet form 3 siffer

Av: Salaby

Skriv tallene på utvidet form. Tresifrede tall.


Rund av – nærmeste tier

Av: Salaby

Rund av til nærmeste tier.


Rund av – nærmeste hundrer

Av: Salaby

Rund av til nærmeste hundrer.


Sorter sifrene

Av: Salaby

Bruk sifrene for å skrive høyest mulig tall.


Diverse plassverdi-oppgaver 1

Av: Dalabrekka

Diverse oppgaver knyttet til plassverdi og posisjons-systemet.


Diverse plassverdi-oppgaver 2

Av: Dalabrekka

Diverse oppgaver knyttet til plassverdi og posisjons-systemet.


Mattekort plassverdi

Av: Maries klasserom

Mattekort med plassverdi-oppgaver.


Mattekort utvidet form

Av: Maries klasserom

Mattekort med oppgaver som utfordrer elevene til å skrive tall på utvidet form.


Gjenkjenn tallmengden

Av: Nettelevens Laerings-ressurser

Et lite hefte med gode oppgaver for å jobbe med gjenkjenning av tallmengder delt i hundrere, tiere og enere.

Apper og nettsteder


Bygg tall med sifre – Multi


Spørsmål og svar – Multi


Plassverdi-spill – Multi


Skriv tallet – Multi


Skriv tallet m/desimaler – Multi


Avrunding – Multi


Basket-spill plassevrdi


Fortelling og oppgaver


Flere aktiviteter


Bygg tall digitalt

Video og lyd

https://www.youtube.com/watch?v=IFCMD8U0xcAhttps://www.youtube.com/watch?v=lhylN7EsNkg

Livet i Mattelandet – Positionssystemet

Kreativt og utforskende


Plassverdi navn

Hentet fra: AmyLemons

Skriv ut tierstaver og enerklosser som elevene kan klippe og lime inn i boken sin. La de skrive sitt eget navn ved hjelp av tierstavene og enerklossene, slik som vist på bildet over. Til slutt må de finne ut totalverdien av navnet sitt ved å legge sammen tierne og enerne.


Spiselig posisjonssystem

Hentet fra: AmyLemons

Bruk mat istedenfor klosser for å representere enere, tiere og hundrere. F.eks. kan du, som i bildet, bruke minimarshmallows for å representere enere, saltstenger som tiere og kjeks som hundrere. Si et tall og be elevene vise frem riktig mengde med maten de har fått på sitt bord. Til slutt kan man selvfølgelig kanskje spise og kose seg litt.


Plassverdikrig

Hentet fra: Childhood101

Bruk UNO-kort eller ensifrede tall fra en vanlig kortstokk for å spille plassverdikrig. Velg på forhånd hvor mange sifre elevene skal trekke av gangen (2-sifrede, 3-sifrede eller 4-sifrede). For å spille trekker elevene opp så mange kort som antallet sifre i tallet og legger de i rekkefølgen de trekker de i. Så må de sammenlikne. Hvem har størst tall? Vinneren tar alle kortene og spillet fortsetter. Får de likt tall er det krig som i det vanlige kortspillet.


Plassverditårn

Hentet fra: Ashleigh-educationjourney

Gi elevene mange ulike plassverdi-klosser (både enere, tiere og hundrere). Si at de kun får bruke et X antall klosser totalt for å bygge et tårn. For eksempel max 25 klosser. Til slutt skal de finne den totale verdien av sitt tårn ved å skrive ned hvor mange hundrere, tiere og enere de har brukt, og legge disse sammen. Kanskje man også kan lage litt konkurranse og utforsking ut av det ved å si at det er om å gjøre å være nærmest 1000 i sum f.eks.?

Tramp tallet

Hentet fra: CreeksideLearning

Tegn fotavtrykk på små lapper og skriv tall på de. Lag 4 ruter på bakken med teip to steder i rommet – hver av rutene representerer en plass i posisjonssystemet (enere, tiere, hundrere og tusener). Del gruppen i to og gi de hver sin bunke med tall/fotavtrykk + en 4-ramme hver. Trekk frem en elev fra hver gruppe, si et tall og be de forme tallet ved å legge sifrene på rett sted, før de til slutt tramper tallet ved å slå foten mot hvert enkelt siffer imens de sier tallet høyt. Førstemann til å fullføre får ett poeng. Gå så videre til nestemann i gruppen.

 


Siste nummer til å stå

Hentet fra: PrimaryThemepark 

Be elevene skrive et flersifret tall på en lapp, f.eks. et med 2 eller 3 siffer. Be alle elevene reise seg opp og holde tallet sitt foran seg. Si ulike instruksjoner, som f.eks. «alle med 2 enere» eller «alle med 5 på tierplassen», osv. Når elevene hører noe som gjelder for deres tall må de sette seg ned. Om å gjøre å være den siste som står igjen til slutt.


Plassverdi med kroppen

Hentet fra: Undervisningstips

Lag 3 lapper, en for hundrerplassen, en for tierplassen og en for enerplassen. Rop ut tall. Elevene skal så plassere seg slik at mengden blir riktig på hver plass. f.eks. ved tallet 542 skal 5 elever stå på hundrerplassen, 4 på tierplassen og 2 på enerplassen. Oppgaven åpner for at elevene kan snakke om matte, samarbeide og at alle får deltatt i en aktiv forståelse av hva posisjonssystemet innebærer.


Ener og tierplassen

Hentet fra: Undervisningstips

Gi elevene en terning og et par post-it-lapper hver. Be de kaste terningen to ganger for hver post-it-lapp og skrive ned tallet de får. f.eks. terningkastene 4 og 3 gir tallet 43. Når de er ferdige kan de sortere tallene sine i stigende rekkefølge. Etterpå kan de gå sammen 2 og 2 og sortere alle tallene de har til sammen i stigende rekkefølge. Til slutt kan man ta det i plenum. Åpner for aktiv deltakelse og diskusjon.

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon


Legg inn en kommentar