Måling-gammel

Måling, målebånd, hånd som måler, mann

Egne produkter

Anbefalte ressurser av andre


Plakater veiing og måling

Av: Teaching Funtastic

Flotte plakater med informasjon om vekt og måling av lengde og volum.


Mål med eller uten linjal 1

Av: DeMagiske-Tallene2

Mål figurene med linjal, binders eller andre gjenstander.


Mål med eller uten linjal 2

Av: DeMagiske-Tallene2

Mål figurene med linjal, binders eller andre gjenstander.


Mål med eller uten linjal 3

Av: DeMagiske-Tallene2

Mål figurene med linjal, binders eller andre gjenstander.


Lengre og kortere enn 1 meter

Av: DeMagiske-Tallene2

Tegn streker. Hva er lengre og hva er kortere enn 1 meter?


Måle-begreper

Av: DeMagiske-Tallene2

Jobb med målebegreper som «lang, kort, lengre, lengst», osv.


Mål med klosser

Av: Learning4Kids

Mål bilder med klosser og skriv inn svaret i tabellen.


Mål med enheter

Av: HaveFun-Teaching

Sammenlikne tegnede objekter med tegnede «klosser»/ruter.


Mål med cm

Av: Education

Mål i cm ved hjelp av opptegnede linjaler. Fin introduksjon til bruk av linjal.


Gjett og mål

Av: Education

Ta et estimat av hvor langt noe er, før det så måles. Utforskende og gøy.


Lengdemåling

Av: Math-drills

Mål lengden av hver stolpe med linjal og angi nærmeste «cm»-mål. Både måling og omregning.


Sorter etter lengde

Av: PlanesAnd-Balloons

Ulike oppgaver hvor ting skal sorteres etter lengde.


Lengde, vekt og volum ustandardisert

Av: Klooster’s Kinders

Sammenlikne størrelser med klosser, mynter, konkreter, etc.


Digitale måle-oppgaver

Av: Fun Times in First

30 Google Slides med oppgaver til lengdemåling.


Historien om det metriske systemet

Av: Arnesen’s

Morsom måte å introdusere måling på, ved å fortelle om de første menneskene som målte.


Areal – lag figurer

Av: Netteleven

Lag figurer til arealet som er oppgitt.


Måling 6 – omkrets og areal

Av: Malimo

Oppgavekort med oppgaver om omkrets og areal.


Tekstoppgaver

Av: Malimo

Tekstoppgaver om omkrets og areal.


Ruteark

Av: DeMagiske-Tallene2

Blanke ruteark til oppgaver om areal.


Hvor mange ruter? 1

Av: DeMagiske-Tallene2

Hvor mange ruter dekker figuren?


Hvor mange ruter? 2

Av: DeMagiske-Tallene2

Hvor mange ruter dekker figuren?


Halvparten av arealet

Av: DeMagiske-Tallene2

Tegn figurer der arealet er halvparten så stort.


«Huset mitt» – areal

Av: DeMagiske-Tallene2

Jobb med plantegninger av leiligheter og hus i forbindelse med areal.


Vekt – oppgaveark kg

Av: Salaby

Match låsene med rett vekt oppgitt i kg.


Vekt – oppgaveark g

Av: Salaby

Match låsene med rett vekt oppgitt i gram.

Vekt oppgaveark – omgjøring

Av: Salaby

Gjør om fra gram til kg.


Måling – vekt

Av: Malimo

Tekstoppgaver til temaet «måling – vekt».


Måling, vekt og volum

Av: Malimo

Beskrivelse av produktet

Apper og nettsteder


Matemagisk måling


Multi 5B


Multi 7B


Jeg kan regne – lengde


Jeg kan regne – valg av måleenhet


Multi 4. trinn


Multi – areal og overflate


Areal – forklaring


Multi 6B


Salaby – volum


Salaby – vekt


Salaby – kg og g


Salaby – skriv vekten


Salaby – volum – skriv inn

Bøker
Video og lyd

https://www.youtube.com/watch?v=292mIdDjM8Ahttps://www.youtube.com/watch?v=SgZGRnO-1Ewhttps://www.youtube.com/watch?v=vLg8hkjgTrUhttps://www.youtube.com/watch?v=uqokhmQJJvQhttps://www.youtube.com/watch?v=e7lH2mbQc6Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Y3IgqZ6q8xghttps://www.youtube.com/watch?v=NnlJkTgwt8Uhttps://www.youtube.com/watch?v=GPZ0QcB5oIchttps://www.youtube.com/watch?v=3SY-84xXrE8https://www.youtube.com/watch?v=Oqq2xNYP9-Qhttps://www.youtube.com/watch?v=4asRmITG_WAhttps://www.youtube.com/watch?v=YCv9NRrIG2Qhttps://www.youtube.com/watch?v=GRLvTbJxmf4https://www.youtube.com/watch?v=052I6yJHug4https://www.youtube.com/watch?v=BzBGtvV5orY

Kreativt og utforskende


Lengde i rekkefølge

Hentet fra: Kindergartenkindergarten

Jobb med å legge ulike gjenstander i rekkefølge etter lengde. Tegn rekkefølgen inn i boka eller på et ark.


Sammenlikne navnelengde

Hentet fra: Kindergartenkindergarten

Elevene er godt kjent med sitt eget navn. Bruk dette til din fordel. Klipp opp små lapper i lik størrelse og be elevene skrive alle bokstavene i navnet sitt på lappene. Lim de bortover på et stort ark og se hvem sitt navn som strekker seg lengst.


24 kvcm

Hentet fra: Undervisningsmetoder

Gi elevene et spesifikt tall, f.eks. 24. Si at de skal lage et bilde/rom/kunstverk/figur som har 24 kvadratcentimeter som areal. Utforskende og morsomt både for deg og elevene. Det finnes mange muligheter. Kanskje dere også kan diskutere hvorvidt dere har funnet alle eller om dere kan bevise på noe vis at det finnes flere?


Mål lekene sammen

Hentet fra: PocketOfPreschool

Har du noen lekedyr liggende i klasserommet? Bruk klosser eller andre måleredskaper til å sammenlikne høyden eller bredden på lekene. Fin måte å starte arbeidet med ustandardiserte måleenheter på.


Tetris og maksimalt areal

Hentet fra: Mujerde10

Gi elevene et rutenett og «tetrisbrikker» som passer inn i rutenettet. La de utforske. Får de plass til alle? Hvor stort areal har egentlig alle brikkene i forhold til brettet? Hva forteller det oss? Betyr det at alle brikkene må passe dersom de har likt totalareal som rutenettet? Morsom aktivitet i introduksjonen av areal.


Areal-museum

Hentet fra: TheOwlTeacher

Gi elevene et lite rutenett og la de lage et kunstverk innenfor rutene. Dere kan avklare arealet på forhånd eller de kan oppklare arealet etter de er ferdige. Noter ned arealet på figurene og ha deres eget lille «areal museum».


Areal-robot

Hentet fra: AmyLemons.

Lag flate 2D-roboter ved bruk av rutenett. Til slutt kan du gi elevene i oppgave å finne ut total-arealet av roboten sin, arealet av armene, hodet, beina, etc. Morsom og motiverende aktivitet.


Lego-brett

Hentet fra: GradeSchoolGiggles

Bruk lego for å forstå hva areal er og hvordan det funker. Jobb med det på ulike måter, f.eks. ved å oppgi et areal som skal bygges, la elevene bygge fritt før dere snakker om arealet, bygge ett og samme areal på mange forskjellige måter, osv. Legoen gjør arealbegrepet mye mer visuelt samtidig som man får arbeidet med flere sanser samtidig, noe som kan styrke forståelsen hos mange.


Dyrehage

Hentet fra: LaFountaineOfKnowledge

Fortell elevene at det skal bygges en ny dyrehage i byen, og dere skal være med å komme med forslag til hvordan planløsningen i dyrehagen skal se ut. Jobb sammen med å sette opp et forslag til hvordan dyrehagen skal deles opp til de ulike dyrene, aktivitetene, fasiliteter, etc. Du kan også komme med «krav» på forhånd, som f.eks. at giraffene må ha minst 200 kvm, eller at det maksimale totalarealet for andre fasiliteter er 80 kvm, etc. Dette prosjektet kan du også utvide ved å inkludere andre oppdrag knyttet til f.eks. brøk (fordeling av mat til dyrene), penger (inntekter og utgifter i driften), volum (vanntank til de ulike dyrene), etc. Bare kreativiteten kan stoppe deg.


Brett ut volumet

Hentet fra: MathTechConnections

Jobb med volum på en måte som bygger masse på forståelse. Bruk rutenett til å markere bunnflaten i en kube, og tegn også inn sidehøydene i figuren. Klipp ut og brett sammen figuren, og sjekk volumet med klosser som er like store som rutene dere tegnet. På denne måten jobber man litt motsatt av hva man ofte gjør når man tar en ferdig figur og måler høyde, bredde, lengde, etc. Det blir veldig visuelt og tydelig at 3D-figurene er bygget opp av flate sider, og det gir kanskje mer mening for elevene hvorfor vi bruker de regnestykkene vi gjør når vi jobber med volum.


Ustandardisert volum

Hentet fra: Ashely May

Morsom idé til hvordan man kan bruke en ustandardisert metode for å jobbe med volum. Bruk klossene for å finne lengden, bredden og høyden til frokostblandings-boksene. Klarer de å si noe om volumet i boksen ved hjelp av informasjonen de får?


Lag størst volum

Hentet fra: ISpeakMath

Gi elevene et a4-ark (gjerne med ruter). Be de brette arket til en boks (slik som i bildet over). Det er om å gjøre å lage den boksen som har størst volum. Har det faktisk noe å si hvor høy, tynn, eller bred boksen er? Hvordan påvirker det faktum at alle starter med like stort ark? Betyr det at de også får helt likt volum? Test dere frem ved å måle boksene med f.eks. popcorn, klosser eller bruk linjal. Hvem har plast til mest og hvorfor? Flott til utforsking. Lav terskel for deltakelse, og samtidig et nydelig øyeblikk for samtale og diskusjon. 


Planløsning

Hentet fra: TeachBesideMe

Bruk malene som er vedlagt i denne lenken. Gi elevene i oppgave å lage sitt drømmehjem, sitt opprinnelige hjem eller et spesifikt sted (som f.eks. skolen) ved å lime delene sammen på et ark. Tegn inn møbler, vinduer og andre gjenstander i et fugleperspektiv. Prat om hvor stor del av arealet de ulike møblene tar i forhold til f.eks. døråpninger, etc. Tilfør evt. krav som f.eks. at elevene må ha et totalareal på 50-100 kvm. Godt utgangspunkt for å inkludere målestokk om man måtte ønske det.

Quiz til temaet


Måling lengde


Måling


Å måle lengder


Areal


Areal og omkrets


Areal og omkrets – dansk


4. trinn måling og desimaltall

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon


Legg inn en kommentar