Geometri, figurer, 3D, 2D, måling

Geometri og mønster

Egne produkter

Anbefalte ressurser av andre

Av: Arnesen’s

Video og lyd

Kreativt og utforskende

Kortskalle m/former

Hentet fra: APlaceCalledKindergarten

Print ut bilder med former og figurer og spill kortskalle med de. Reglene er enkle. Elevene har et kort festet i pannen. På tur har de 30-60 sekunder til å stille ja/nei-spørsmål om sin form, for å klare å finne ut hvilken de har. Når de har klart det, får de ny form. Om å gjøre å klare flest. Passer best med 3-4 spillere på hver gruppe. Perfekt mulighet for å jobbe med egenskapene til de ulike formene.

Quiz til temaet

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon

Legg inn en kommentar