Addisjon og subtraksjon-gammel

addisjon og subtraksjon, skole, undervisning

Egne produkter

Viser alle 4 resultaterAnbefalte ressurser av andre


Addisjon tekstoppgaver

Av: Malimo

Supre tekstoppgaver knyttet til addisjon på tallinje. Passer godt på 5.-7. trinn.


Tekst til regning – addisjon

Av: Salaby

Finn rett regnestykke til tekstoppgaven. Godt utgangspunkt for å jobbe med forståelsen for valg av regnestrategi.


Oppstilt addisjon 2 siffer

Av: Salaby

Regnestykker med 2 sifre. Fine for å øve på oppstilt addisjon.


Oppstilt addisjon 3 siffer

Av: Salaby

Regnestykker med 3 sifre. Fine for å øve på oppstilt addisjon.


Oppstilt addisjon 4 sifre

Av: Salaby

Regnestykker med 4 sifre. Fine for å øve på oppstilt addisjon.


Addisjon med en ukjent

Av: Salaby

Løs addisjons-stykker med 1 ukjent. Fint for å snakke om betydningen av likhetstegnet.


Fargelegging addisjon 1-3 siffer

Av: Salaby

Fargelegg bildet med rett farge ved å løse regnestykkene i bildet.


Tekst til regning – addisjon og subtraksjon

Av: Salaby

Finn rett regnestykke til tekstoppgaven. Godt utgangspunkt for å jobbe med forståelsen for valg av regnestrategi.


Oppstilt addisjon 1-2 siffer

Av: WebsinCloud

Enkle addisjons-oppgaver til å øve på oppstilling av regnestykker.


Addisjon 0-20

Av: Planetpsyd

Addisjons-regnestykker med tallene fra 0-20.


5 siffer – addisjon og subtraksjon

Av: Planetpsyd

Oppstilt addisjon og subtraksjon med 5 siffer.


Klypekort addisjon og subtraksjon

Av: Malimo

Klypekort med addisjons- og subtraksjonsoppgaver.


Regne-utfordringer til 100

Av: Teaching Funtastic

Regneutfordringer med addisjon og subtraksjon til 100.


Regnekort

Av: Teaching Funtastic

Regnekort hvor svaret er oppgitt og elevene må utforske hvordan sifrene kan plasseres for å gi rett likning.


Oppstilt addisjon 2 siffer

Av: Dalabrekka skole

Tre kolonner med addisjons-oppgaver.


Oppstilt addisjon 4 siffer

Av: Dalabrekka skole

Tre kolonner med addisjons-oppgaver.


Å telle videre

Av: Undervisnings-metoder

Addisjons-oppgaver på tallinje.


Oppgavekort

Av: Malimo

Oppgavekort addisjon – med og uten tieroverganger.


Tekst til regning – subtraksjon

Av: Salaby

Finn rett regnestykke til tekstoppgaven. Godt utgangspunkt for å jobbe med forståelsen for valg av regnestrategi.


Oppstilt subtraksjon 2 siffer

Av: Salaby

Regnestykker med 2 sifre. Fine for å øve på oppstilt subtraksjon.


Oppstilt subtraksjon 3 siffer

Av: Salaby

Regnestykker med 3 sifre. Fine for å øve på oppstilt subtraksjon.


Oppstilt subtraksjon 4 siffer

Av: Salaby

Regnestykker med 4 sifre. Fine for å øve på oppstilt subtraksjon.


Subtraksjon med en ukjent

Av: Salaby

Løs subtraksjons-stykker med 1 ukjent. Fint for å snakke om betydningen av likhetstegnet.


Fargelegging subtraksjon 1-3 siffer

Av: Salaby

Fargelegg bildet med rett farger ved å løse regnestykkene i bildet.


Oppstilt subtraksjon 2 siffer

Av: Dalabrekka skole

Enkle subtraksjons-oppgaver med 2 siffer.

Repetisjon subtraksjon og addisjon

Av: Dalabrekka skole

Repetisjons-oppgaver – addisjon og subtraksjon med oppstilling.


Pluss- og minus utfordringer

Av: Teaching Funtastic

Regneutfordringer med addisjon og subtraksjon


Regnerekker

Av: Teaching Funtastic

Regneoppgaver med addisjon og subtraksjon opp til 10 og 20.


Puslespill pluss

Av: Puslespill.no

Puslespill med addisjons-oppgaver.


Puslespill minus

Av: Puslespill.no

Puslespill med subtraksjons-oppgaver.


Puslespill m/mengder

Av: Larsen

Puslespill m/ enkle subtraksjons-regnestykker og mengde-bilder.


Magiske kvadrater

Av: Teaching Funtastic

Utforskende addisjons-oppgaver til hoderegning.


Mattesmash

Av: Teaching Funtastic

Addisjons-spill med flere nivåer.


Les, tegn og regn

Av: TeachingWith-Love Norge

Les, tegn til regne-fortellingen og løs regnestykket.


Fleip eller fakta

Av: Maries Klasserom

Fleip eller fakta med subtraksjon og addisjon.

Minus introduksjon

Av: Laerings-aktiviteter

Fine oppgaver til oppstarten av temaet «subtraksjon».


Aktiv fiskematte

Av: Maries Klasserom

La elevene fiske til seg addisjon- og subtraksjons-oppgaver de kan løse i boka.


Brettspill valentines

Av: Laerings-aktiviteter

Brettspill med regneoppgaver i valentines-tema. 


Løvebrøl spill

Av: MaritaLu

Morsomt kortspill med addisjon og subtraksjon.


Tiervenn subtraksjon

Av: Laerings-aktiviteter

Spill med tiervenner og subtraksjon som åpner for samarbeid og utforsking.

Apper og nettsteder


Pluss og minus for barn


Lynregning addisjon


Lynregning tallvenner


Lynregning subtraksjon


Musikk – pluss og minus


5. trinn 1


5. trinn 2


5. trinn 3


6. trinn 1


6. trinn 2


6. trinn 3


7. trinn 1


7. trinn 2


7. trinn 3


Salaby 1.-2. trinn addisjon


Salaby 1.-2. trinn subtraksjon

Bøker
Video og lyd

https://www.youtube.com/watch?v=o2oBmbWOnEEhttps://www.youtube.com/watch?v=-W_404Qgfmghttps://www.youtube.com/watch?v=q9h4skGoWJ8

Kreativt og utforskende


Ertepose-plussing

Hentet fra: SusanJonesTeaching

Tegn opp sirkler på bakken med kritt. Del elevene opp i lag og gi elevene hvert lag erteposer i en egen farge. Gi elevene addisjons-oppgaver på ulike måter. F.eks. kan du spørre «hva er 4+5?» eller du kan spørre «hvilke to tall blir 6 til sammen?» osv. Finn på egne oppgaver som passer til ditt trinn.


Nærmest 1000

Hentet fra: Undervisningstips

Elevene spiller sammen 2 og 2. Ved å bruke en terning skal de lage hvert sitt regnestykke med 3-sifrede tall (basert på terningkastet de får). De kan plassere sifrene der de ønsker, men målet er at svaret på regnestykket skal være nærmere 1000 enn svaret til motspilleren.


Addisjons-tunneler

Hentet fra: MotheringWithCreativity

Bygg addisjons-tunneler ved å bruke kopper med hull i bunnen limt til tørkeruller. Sett opp koppene slik at når elevene legger noe ned i koppen, faller det ned i en kurv. Fin måte å visualisere hvordan addisjon fungerer.


Post-it regning

Hentet fra: BusyToddler

Heng opp tall på veggen. Gi elevene post-it lapper med regnestykker og la de plassere post-it lappene på rett svar.


Tilfeldig addisjon

Hentet fra: Sparkles.pencils.and.plans

Skriv tall på små baller og legg ballene i en kurv midt på bordet. Gi elevene et ark og en blyant og forklar at de skal trekke to tilfeldige baller og addere disse sammen på arket. Slik kan de fortsette så lenge du måtte ønske. Fin stasjons-oppgave.


Slå ned minus

Hentet fra: PlanningPlaytime

Kreativ måte å illustrere hvordan minus betyr å «ta bort». Finn en gammel skoeske, lag hull som er litt mindre enn diameteren på en ping-pong ball. Legg ping-pong baller oppi hullene og la elevene slå bort rett antall for å finne svaret på regnestykket. F.eks. kan du ha 10 baller, og regnestykker som starter med «10-» (eksempelvis 10-7, 10-3, osv.).


Gå av båten min!

Hentet fra: TheKindergartensMorgasboard

Lag en båt på gulvet med teip. Be et X antall elever komme opp og stelle seg i båten. Tell antallet elever og skriv antallet på tavla. Be noen gå av båten og skriv ned hvor mange som har gått av. La elevene telle/regne ut hvor mange som er igjen.


Lego-minus

Hentet fra: TheKindergartenConnection

Gi elevene et X antall lego-brikker (f.eks. 20) og sett de sammen i par på 2 og 2. Gi de en terning på deling og be de kaste på tur. Antallet terningen viser, forteller hvor mange legobrikker de får ta av sitt tårn. Førstemann til å ha brikker igjen. Be de også gjerne øve på å uttrykke hvilken handling som har skjedd, f.eks. «Jeg hadde 20 brikker og tok bort 5. Nå har jeg 15 igjen».


Subtraksjons-squish

Hentet fra: TheresJustOneMommy

Gi elevene litt plastelina og be de lage et X antall klumper, f.eks. 10. Skriv et subtraksjonsstykke på tavlen, hvor dette tallet er det første i regnestykket (f.eks. 10-5). Si at elevene kan mose antallet som står etter minustegnet og snakk om hvor mange de har igjen som ikke er most. La de gjerne skrive ned regnestykkene og svaret i boken sin underveis.

Quiz til temaet


Addisjon med Belle


Tekstoppgaver – tall til 10


Tekstoppgaver – tall til 100


Addisjon flere sifre


Addisjon flersifrede tall


Enkel addisjon


Egenskapene v/ addisjon


Addisjon og subtraksjon m/heltall


Addisjon 1


Addisjon 2


Addisjon 3


Addisjon 4


Addisjon 5


Tiervenner


Tekstoppgaver minus


Subtraksjon flersifrede tall


Subtraksjon ordproblemer


Regning med add og sub


Subtraksjon 1


Addisjon og subtraksjon


Subtraksjon 2


Matemagisk 5A

Følg oss på Pinterest for mer inspirasjon
Legg inn en kommentar